‘Eerste Belgische impactoverzicht’ toont hoe AB InBev uitstoot terugdringt, water bespaart en verpakkingen groener maakt

‘Eerste Belgische impactoverzicht’ toont hoe AB InBev uitstoot terugdringt, water bespaart en verpakkingen groener maakt

AB InBev wil een pioniersrol vervullen in het terugdringen van de klimaatopwarming door haar brouwerijen en logistiek duurzamer te maken. In 2040 moet de hele wereldwijde waardeketen Net Zero CO2 zijn, al in 2028 moeten de vijf grootste Europese brouwerijen (waaronder die in Leuven en Jupille) Net Zero CO2 operaties hebben. Hoe AB InBev in bakermat België dichter en dichter bij dat ambitieuze doel komt, wordt voor het eerst gebundeld in een lokaal impactoverzicht. Drie pijlers staan centraal: minder uitstoten, zuinig omspringen met water en slim verpakken.

De Europese brouwerijen van AB InBev bereikten in 2022 een mijlpaal. Ze brouwen voortaan met 100 procent hernieuwbare elektriciteit. Het is de ambitie om in 2028 in de vijf grootste Europese brouwerijen Net Zero CO2 operaties te hebben. De Stella-brouwerij van Leuven en de Jupiler-brouwerij van Jupille (Luik) horen bij die top vijf.

Net Zero

Tegen 2040 schakelt AB InBev nog een versnelling hoger. Van de landbouwer tot de consument, de volledige wereldwijde toeleveringsketen moet dan Net Zero zijn. Dat betekent dat de brouwer ernaar streeft om de eigen uitstoot te reduceren tot een absoluut minimum. De broeikasgassen die het toch nog uitstoot, compenseert het bedrijf door te investeren in projecten die broeikasgassen uit de atmosfeer halen. Een concept dat dus nog verder gaat dan klimaatneutraliteit, waarbij CO2 uitstoot gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld elders bossen te planten.

AB InBev zit op koers om die ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen, toont het allereerste Belgische impactoverzicht. Belgisch minister-president Alexander De Croo kreeg tijdens een bezoek aan AB InBev deze week het impactoverzicht overhandigd. Tim Moerman, ESG & Sustainability Director Europe bij AB InBev: “We rapporteren uiteraard jaarlijks op globaal niveau over onze ESG-ambities en resultaten. Maar België is de bakermat van het bier én van onze onderneming. Onze oudste brouwerijen staan hier. Bovendien is Leuven de thuishaven van ons wereldwijde innovatiecentrum GITEC, waar meer dan 100 experts nieuwe technologische oplossingen ontwikkelen om onze hele sector te transformeren en te wapenen om de klimaatuitdaging te lijf te gaan. Daarom wilden we ook een rapport dat inzoomt op onze lokale klimaatinspanningen.”

Minder uitstoten: nieuwe brouwtechniek bespaart 80 procent energie

Het impactrapport focust op drie domeinen die cruciaal zijn om de Net Zero ambities te realiseren. Het eerste focusdomein ligt in minder uitstoot. “De oorlog in Oekraïne en de exploderende energieprijzen hebben alle bedrijven met hun neus op het belang van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie gedrukt. De tijd is rijp om alle initiatieven en ideeën in stroomversnelling te brengen“, zegt Tim Moerman.

AB InBev ontwikkelde de voorbije jaren al innovatieve oplossingen om minder energie te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Met de Simmer & Strip-techniek die AB InBev in zijn innovatiecentrum ontwikkelde, kan de brouwer gasbellen simuleren zonder bier te koken. Deze innovatie zorgt voor een energiebesparing van 80 procent en vermindert de totale brouwemissies met 5 procent.

Om de transportuitstoot terug te dringen, stuurde AB InBev de allereerste e-trucks in België de baan op. In Leuven en Brussel leveren de allereerste e-trucks van het land bier aan de plaatselijke horeca, en er zijn er zelfs nog eens 10 nieuwe op komst. 

Waterverbruik verminderen: 300 olympische zwembaden afvalwater zuiveren

Zonder water, geen bier. Niet alleen de hoge energieprijzen beheersten het afgelopen jaar het nieuws, ook de waterschaarste was opnieuw brandend actueel. AB InBev doet er alles aan om zoveel mogelijk water te hergebruiken en geen druppel verloren te laten gaan.

De brouwerijen van Leuven en Jupille zuiverden samen meer dan 300 olympische zwembaden afvalwater tot zuiver drinkwater. De brouwerij in Leuven deelt ook water met de lokale brandweer, met landbouwers en met natuurgebieden in de buurt.

Tim Moerman over de rol die Leuven en Jupille speelden bij het impactoverzicht: “Het idee voor zo’n lokaal overzicht is ontstaan vanuit onze drang om te verduurzamen. Jaren geleden begonnen we ons bewust te worden van het feit dat er iets moest gebeuren om onze planeet te vrijwaren. We staken de handen uit de mouwen en startten dichtbij huis, in Leuven en Jupille.”

Slim verpakken: het lichtste (bier)flesje ter wereld

De grootste milieu-impact bij AB InBev komt niet van het bier zelf, maar van de vaten, flesjes en blikjes. De verpakking is goed voor de helft van de emissies.

In het innovatiecentrum GITEC ontwikkelde AB InBev het lichtste bierflesje ter wereld. Niet de klassieke 180 gram, maar 150 gram. Het flesje zit in de pilootfase, maar als het kan gebruikt worden voor alle Europese bieren waarop het flesje van toepassing is, vermindert het de CO2-uitstoot op één jaar met het equivalent van 62.000 wagens.

Vandaag heeft de samenleving terecht hoge verwachtingen op het vlak van de klimaatambities van bedrijven. Zo’n tussenstand houdt ons scherp om met innovaties te blijven komen en om onze inspanningen te blijven opdrijven. We willen onszelf blijven uitdagen, want de klimaatvraagstukken zullen er niet minder op worden”, concludeert Tim Moerman.We zijn ons er heel sterk van bewust dat duurzaamheid niet zomaar een afdeling is binnen onze business. Duurzaamheid is onze hele business.”

Een uitgebreider overzicht van de verschillende inspanningen vindt u in het ‘Eerste Belgische milieu impact overzicht’.

Naast AB InBev België worden er ook vanuit AB InBev Global stappen genomen om de milieu-impact te verminderen en daar op een transparante manier over te communiceren. Op 13 december werd het Global team daarvoor gelauwerd met een dubbele A score van CDP (Carbon Disclosure Project). Lees hier meer.

Noot: Alle informatie in het verslag is een subset van het wereldwijd ESG Report van AB InBev dat extern is gecontroleerd door een audit agentschap en is afkomstig uit interne bronnen. De gegevens en verhalen in dit verslag zijn verzameld en geverifieerd met de hulp van inhoudseigenaren in alle functies. Bij vragen hebt over de gebruikte bronnen, kunt u contact opnemen met corporateaffairsbelgium@ab-inbev.com

Belga Image

Over AB InBev

De oorsprong van onze activiteiten gaat terug tot 1366 naar de brouwerij Den Hoorn, gevestigd in Leuven. In 1987 ontstaat de brouwersgroep Interbrew uit de fusie van twee grote Belgische brouwerijen, Artois (Leuven) en Piedboeuf (Luik, Jupille). Interbrew lag aan de basis van AB InBev, dat in 2004 ontstond uit de combinatie van Interbrew met het Braziliaanse AmBev. In 2008 combineerde InBev met Anheuser-Busch tot Anheuser-Busch InBev, 's werelds leidinggevende brouwer. Ons bedrijf staat voor een lange geschiedenis waarin vakmanschap, kwaliteit, innovatie en service naar consumenten en partners altijd centraal hebben gestaan. Onze droom is "Dreaming Big To Create A Future With More Cheers". We zijn toegewijd aan het bouwen van geweldige merken die de tand des tijds doorstaan en aan het brouwen van de beste bieren met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze gevarieerde portefeuille van meer dan 500 biermerken omvat wereldwijde merken zoals Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; ook internationale merken zoals Hoegaarden® en Leffe®; en lokale kampioenen zoals Jupiler®.

 

 

Duurzaamheid Nieuws