AB InBev kondigt 2028 “Net Zero” ambitie aan voor grootste Europese brouwerijen, waaronder de brouwerijen van Jupille & Leuven

AB InBev kondigt 2028 “Net Zero” ambitie aan voor grootste Europese brouwerijen, waaronder de brouwerijen van Jupille & Leuven

AB InBev heeft zich via haar wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 geëngageerd om de daling van haar CO2-uitstoot te bevorderen en klimaatbestendigheid op te bouwen. Daarop bouwend, en in lijn met haar wereldwijde ambitie om tegen 2040 over heel haar waardeketen 'Net Zero' te bereiken, kondigt de brouwer nu aan om in 2028 ‘Net Zero’-operaties te bereiken in haar vijf grootste Europese brouwerijen, waaronder Jupille & Leuven.

‘Net Zero’ verwijst naar het evenwicht tussen de hoeveelheid geproduceerde emissies en de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt verwijderd.  Het is de ambitie van AB InBev om tegen 2040 een ‘Net Zero’-uitstoot te bereiken in haar waardeketen. Deze ambitie past binnen het nieuwe wereldwijde doel van AB InBev: "We dream big to create a future with more cheers.”  

Emissies

Wereldwijd heeft AB InBev al aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025. Tussen 2017 en 2020 is de absolute uitstoot van broeikasgassen in haar activiteiten (Scopes 1 en 2) met bijna 25% gedaald en zijn de emissies in de waardeketen (Scopes 1, 2, 3) met meer dan 10% per hectoliter bier gedaald.

Europa: Jupille en Stella Artois

De Europese activiteiten van AB InBev dragen bij aan de nieuwe ambitie van de brouwer om tegen 2040 'Net Zero' te bereiken. Het bedrijf bereidt zich voor om in 2028 in vijf grote brouwerijen 'Net Zero' operaties te hebben: eerst de brouwerijen van Magor en Samlesbury in het Verenigd Koninkrijk in 2026, gevolgd door de brouwerijen van Leuven en Jupille in België en Bremen in Duitsland in 2028. Deze ambitie zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 110.740 ton verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van bijna 35.000 auto's.

In Europa heeft AB InBev aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van haar klimaatdoelstelling voor 2025: een geschatte vermindering van 16% van haar CO2-voetafdruk in haar 16 West-Europese brouwerijen tussen 2017 en 2020, waardoor meer dan 30.000 ton CO2 uit haar activiteiten is geëlimineerd. ​

'Net Zero'-strategie

Andy Finck, Hoofd Brouwerijen AB InBev BNFL, verantwoordelijk voor alle Belgische brouwerijen:

"We zijn zeer trots dat de brouwerijen van Leuven en Jupille de ambitie hebben om in 2028 'Net Zero'-operaties te bereiken. Als brouwer zijn we afhankelijk van natuurlijke ingrediënten - water, hop, graan en gist - om onze bieren te maken. En net omdat we nog vele jaren willen blijven brouwen, is het van belang dat we die natuurlijke rijkdommen beschermen en in stand houden. Het brouwen van geweldige bieren is afhankelijk van een gezond milieu en bloeiende gemeenschappen. Duurzaamheid is niet alleen een deel van onze business, het ís onze business - en dat zal het altijd blijven."

De strategie ter ondersteuning van de ambitie om 'Net Zero' te bereiken in de operaties is voornamelijk gebaseerd op de omschakeling naar andere brandstofbronnen en de verhoging van de energie-efficiëntie. De brouwer heeft 29 verschillende technologieën geïdentificeerd die veelbelovend zijn om bij te dragen tot de 'Net Zero'-ambitie, en verschillende daarvan zijn al geïmplementeerd.

Hernieuwbare elektriciteit en innovatie

Zo zet AB InBev in op hernieuwbare elektriciteit in Europa. Het bedrijf kondigde Europa's grootste zakelijke zonne-energiedeal ooit aan met BayWa r.e. die het bedrijf in staat zal stellen om tegen maart 2022 al zijn bieren in heel West-Europa met hernieuwbare elektriciteit te brouwen, als onderdeel van een virtuele stroomafnameovereenkomst. Dit omvat de ontwikkeling van twee nieuwe zonne-energiesites in Spanje, die vanaf 2022 250 gigawattuur hernieuwbare elektriciteit per jaar moeten leveren aan de brouwerijen van AB InBev in heel Europa. In België brouwt AB InBev ​ reeds met 100% hernieuwbare elektriciteit via certificaten en via 12.238 on site zonnepanelen.

Naast de overschakeling op groene brandstof blijft de brouwer onderzoek doen om haar activiteiten energie-efficiënter te maken. Een voorbeeld daarvan is de "Simmer & Strip"-technologie, die werd ontwikkeld in het wereldwijde R&D-centrum van AB InBev (Global Innovation and Technology Centre "GITEC") in Leuven. Deze innovatie zorgt voor 80% energiebesparing in de kookfase van het brouwproces en vermindert de brouwemissies met 5%. Het octrooi is gratis gedeeld met kleinere brouwers. Deze technologie wordt reeds toegepast in de brouwerij van Jupille.

Andy Finck, Hoofd Brouwerijen AB InBev BNFL
Andy Finck, Hoofd Brouwerijen AB InBev BNFL

Over AB InBev België

De 5 AB InBev brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden, St-Pieters-Leeuw, Buggenhout) vormen het kloppend hart voor de Belgische activiteiten. AB InBev is gebouwd op een erfgoed in Leuven dat teruggaat tot 1366. De brouwer is gekend van bieren als Stella Artois, Jupiler, Leffe, Hoegaarden en Tripel Karmeliet. De bedrijfsmissie van AB InBev is 'Dreaming Big To Create a Future with More Cheers'. Deze toekomst veiligstellen betekent onze natuurlijke hulpbronnen beschermen. In het derde kwartaal heeft de brouwer zijn CO2-voetafdruk met 14% en zijn watervoetafdruk met 15% verminderd in vergelijking met 2012. Het bedrijf stelt meer dan 3000 mensen tewerk in België en exporteert naar meer dan 115 landen over de hele wereld. ​

 

Duurzaamheid