Wereld Water Week: AB InBev en Natuurpunt verbeteren grondwaterniveau met samenwerking in natuurreservaat Doode Bemde

Wereld Water Week: AB InBev en Natuurpunt verbeteren grondwaterniveau met samenwerking in natuurreservaat Doode Bemde

Een investering van meer dan 400.000 euro in waterherstel en waterbuffering

Geen water, geen bier. Net zoals voor de rest van België is de klimaatuitdaging op vlak van water voor AB InBev reëel. De brouwer zet al jaren in op duurzaam watergebruik en gaat nu een stap verder en zet een waterherstelproject op met Natuurpunt in het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee. Het gaat hierbij om een vierjarig partnerschap met als doel om het hydrologisch regime van het natuurreservaat en de Dijle te herstellen en te verbeteren door aanpassingen van de leigrachten en de drainagesystemen. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat. Het project is een investering van meer dan 400.000 euro van de brouwer. Het waterherstelproject is in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van AB InBev.

De strategische waarde van de Doode Bemde   

Nadat de laatste decennia de droogteperiodes en de intense regenval heviger werden door de effecten van klimaatverandering werd besloten om de Doode Bemde strategisch in te zetten als natuurlijk overstromingsgebied voor de Dijle. Daarnaast veroorzaakt de toegenomen urbanisatie in het bekken van de Dijle een verhoging van de oppervlakkige afstroming van neerslagwater via afvoerpieken in de Dijlerivier.   

Waterherstelproject   

Het samenwerkingsproject tussen AB InBev en Natuurpunt focust op de verbetering van het grondwaterregime: bij aanhoudende droogte functioneert het als buffer voor de schaarste van water. Bij excessieve neerslag vermindert dit project het risico op overstromingen in de regio. Het natuurreservaat van de  Doode Bemde werkt hierbij als strategische spons voor de bredere omgeving.   

Yleni De Neve, duurzaamheidsmanager Europa bij AB InBev: “Als brouwer zien we de impact van de aanhoudende droogte in België. We willen een bijdrage leveren om deze uitdaging aan te pakken. De Doode Bemde is voor ons een evidente keuze vanwege de strategische ligging als waterbeheergebied voor de regio rond Leuven.

Door aanpassingen in het hydrologisch regime van de leigrachten en de detaildrainagesystemen, zal veel meer grondwater in de vallei worden vastgehouden, waardoor het algemene grondwaterpeil verhoogt. Deze ingrepen hebben een positief effect op de waterretentie, ze vergroten het gemiddelde grondwaterniveau en verbeteren de kwaliteit van het grond-en oppervlaktewater binnen de Doode Bemde en de Dijle. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat en de Dijle.  Het project is een investering van meer dan 400.000 euro van de brouwer over vier jaar.

De Doode Bemde is één van onze meest waardevolle waterrijke gebieden in Vlaams-Brabant. We willen dat water nog meer de kans geven om te infiltreren. Daarom is er een systeem uitgedacht waarbij grachten en greppels bij hevige regenval het overstromingswater langer in het natuurgebied vasthouden. Daar krijgt het de kans om geleidelijk in de bodem te sijpelen in plaats van versneld afgevoerd te worden naar de Dijle zoals nu het geval is. Dankzij de inspanning van AB InBev in combinatie met Blue Deal middelen van de Vlaamse Overheid kunnen we deze noodzakelijke werken de komende jaren uitvoeren”, aldus Filip Hebbrecht, Accountmanager Natuurpunt.  

Zonder water, geen bier   

Voor AB InBev is waterbeheer van nature een cruciaal thema. Water is niet enkel een belangrijk ingrediënt en essentiële grondstof voor bier, maar is daarnaast ook van fundamenteel belang binnen onze samenleving. Op het vlak van waterbeheer heeft de brouwer een duidelijke doelstelling. Deze doelstelling bevat 2 elementen: duurzaam waterverbuik in de brouwerij en waterherstelprojecten in risicovolle regio’s. Daarom schenkt AB InBev al enkele jaren  gezuiverd brouwerijwater aan de groendienst van Leuven voor de bewatering van bloemen, planten en bomen tijdens de zomermaanden. Dit water helpt de lokale brandweer ook in tijden van nood. Daarenboven zet AB InBev  in op waterhergebruik binnen haar brouwprocessen. 20% van het afvalwater van de AB InBev brouwerijen in Jupille & Leuven wordt gezuiverd tot drinkbaar water en hergebruikt in de technische processen via de waterzuiveringsinstallaties van de Watergroep in de brouwerijen.   

 

Belga Image

 

 

Nieuws Water