Toenemende populariteit van Stella Artois zet AB InBev aan tot lokale overzeese productie - potentieel banenverlies in Jupille

Toenemende populariteit van Stella Artois zet AB InBev aan tot lokale overzeese productie - potentieel banenverlies in Jupille

Continuïteit van de bevoorrading en milieuvoordelen als belangrijkste drijfveren

Stella Artois, met zijn rijke Belgische geschiedenis, is een bier geworden dat in alle hoeken van de wereld wordt gedronken. Het Belgische bier won de Best Beer Award 2019 als beste internationale pils, wat zich sindsdien vertaald heeft in indrukwekkende verkoopprestaties over de hele wereld. Om zich op deze gestage groei voor te bereiden en een continu en groener beheer van de bevoorrading te verzekeren, zullen de Jupille exportvolumes van Stella Artois die voor Niet-Europese markten bestemd zijn, geleidelijk aan lokaal gebrouwen worden. Deze transitie impliceert dat deze Stella Artois-brouwvolumes in de loop van de tijd zullen afnemen gelijklopend met de productieverschuiving, wat mogelijk tot banenverlies zou kunnen leiden in de brouwerij van Jupille. Er zal geen impact zijn in andere Belgische brouwerijen.

Het Belgische management van AB InBev zal alle mogelijke scenario's bekijken, maar als er geen alternatieve brouwvolumes kunnen worden gevonden voor Jupille, zou dit een geleidelijke inkrimping van het personeelsbestand tot gevolg kunnen hebben, gelijklopend met de vermindering van de volumes. Dit zou leiden tot maximum 29 ontslagen en de niet-verlenging van 58 tijdelijke contracten in de brouwerij van Jupille, op een totaal van 760.  Indien geen oplossing kan worden gevonden, heeft AB InBev een bedrijfs-CAO die de getroffen arbeiders met een vast contract een extra vergoeding van 36 maanden garandeert, bovenop hun wettelijke ontslagvergoeding.

Continuïteit in de bevoorrading

Het aantal werknemers in de brouwerij van Jupille is de laatste jaren voortdurend toegenomen, met name omwille van nieuwe brouwvolumes die eerder aan deze brouwerij werden toevertrouwd.  De brouwerij van Jupille heeft nog altijd veel potentieel. Helaas, gezien de steeds dringendere noodzaak om een continue bevoorrading te verzekeren in alle omstandigheden, wegen meerdere werkonderbrekingen van de lokale brouwerij in Jupille zwaar door in een analyse. AB InBev Belgium gelooft dat de brouwerij van Jupille een belangrijke speler zal blijven in het Europese brouwerijnetwerk zolang ze haar betrouwbaarheid als bevoorradingspartner kan versterken en verbeteren.

De brouwerij van Stella Artois in Leuven zal Stella Artois blijven brouwen voor de Europese en andere internationale markten.

Milieuvoordelen

Bovendien betekent deze stap een vermindering van minstens 7.074 ton CO2 per jaar, wat overeenkomt met meer dan 2.000 personenauto's die elk jaar van de weg worden gehaald. AB InBev heeft een duidelijk pad uitgestippeld naar groenere logistiek en positioneert zich als een pionier met recente investeringen onder andere in de twee allereerste Belgische e-trucks. Het transport voor de niet-Europese markten werd al geoptimaliseerd door overzeese volumes Stella Artois te brouwen en af te vullen in Jupille en ze vandaar per boot naar de haven van Antwerpen te vervoeren. Nu dwingt de groeiende populariteit AB InBev ertoe om verder te gaan en lokaal te produceren.  Deze verschuiving ligt in de lijn van haar 2025 duurzaamheidsdoelstellingen om tegen 2025 25% minder CO2 te produceren.

Consultatieproces

Vanochtend is een informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraad van de brouwerij van Jupille van start gegaan over de mogelijke gevolgen van het verlies van het brouwerijvolume en de potentiele impact voor de betrokken medewerkers. De Belgische directie hoopt dat dit overleg in een constructief klimaat kan worden voortgezet en dat dit moment een nieuwe start kan betekenen voor de brouwerij van Jupille. 

Nieuws
Contacteer ons
Laure Stuyck External Communication Manager BeLux
Sandrine Agie Whyte
Laure Stuyck External Communication Manager BeLux
Sandrine Agie Whyte