AB InBev lanceert 100+ Accelerator ter financiering en ondersteuning van lokale ondernemers die wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aanpakken

's Werelds leidinggevende brouwer kondigt 10 initiële uitdagingen aan

Anheuser-Busch InBev nodigt academici, ondernemers, wetenschappers en technologen uit om deel te nemen aan de 100+ Accelerator met als doel de knapste koppen over de hele wereld te mobiliseren om enkele van de urgentste wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.

AB InBev is op zoek naar partners die voor een doorbraak kunnen zorgen op tal van domeinen, zoals waterbeheer, landbouwproductiviteit, upcycling van producten, duurzaam aankopen en groene logistiek. Start-ups kunnen hun oplossingen indienen voor 10 belangrijke uitdagingen die werden gedefinieerd met de input van interne stakeholders en externe experts van over de hele wereld. De deelnemers die worden geselecteerd zullen begeleiding, financiering en toegang tot nieuwe netwerken krijgen.

"Het is aan wereldspelers om een grotere bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een betere wereld voor iedereen", aldus Tony Milikin, Chief Sustainability & Procurement Officer van AB InBev. "De langetermijnvisie van AB InBev is erop gericht om een duurzame onderneming te bouwen voor de komende 100 jaar en daarna, en dat veronderstelt dat duurzaamheid binnen onze activiteiten moet worden gepromoot. Wij willen werken met en in de gemeenschappen waarin we wonen en werken, en we zijn goed gepositioneerd om ondernemers te ondersteunen die lokale uitdagingen aanpakken. Dankzij de 100+ Accelerator zullen innoverende ondernemers een beroep kunnen doen op onze middelen, ervaring en wereldwijde reikwijdte om sneller vooruitgang te kunnen boeken en om sneller te groeien."

De geselecteerden zullen in september 2018 bekendgemaakt worden en uitgenodigd worden om deel uit te maken van het 100+ Accelerator programma dat in oktober in New York van start gaat en zal lopen tot eind maart 2019. Het programma zal worden afgesloten met een wereldwijde demodag in Leuven waar deze start-ups de kans krijgen om bijkomende financiering te verwerven van 100+ of van externe investeerders.

Maisie Devine, Global Director van AB InBevs 100+ Accelerator, licht toe: “De  uitdagingen op het vlak van duurzaamheid waarmee wij vandaag worden geconfronteerd, bieden ons geweldige mogelijkheden om oplossingen te ontwikkelen en te innoveren. We willen ondersteuning geven aan gedreven en geëngageerde ondernemers die problemen in hun eigen gemeenschappen aanpakken. De 100+ Accelerator bouwt voort op de ondernemersgeest van ons bedrijf en op ons aanhoudende streven naar snellere en betere resultaten."

De 100+ Accelerator zal beginnen met een piloot sprint voor elke geselecteerde start-up om na te gaan in welke mate hun product aansluit bij een behoefte van de markt, gevolgd door een gestructureerd plan waarbij de focus ligt op de samenwerking met een grote zakelijke partner en op beste praktijken inzake schaalvergroting. De Accelerator zal gebruik kunnen maken van de inzichten en ervaring van ZX Ventures, AB InBevs wereldwijde incubator.  Dit is de start van een langlopend programma dat jaarlijks zal plaatsvinden.

De lancering van de 100+ Accelerator bouwt voort op de duuzaamheidsdoelstellingen van AB InBev voor 2025 die recent werden aangekondigd. Een succesvolle brouwer heeft natuurlijke ingrediënten, een gezonde natuurlijke omgeving en bloeiende gemeenschappen nodig. AB InBev verbindt zich ertoe om het leven in de gemeenschappen waar we deel van uitmaken te verbeteren en er een positieve rol te spelen.

Voor meer informatie over het programma de website van de 100+ Accelerator: www.100accelerator.com

 

100+ Accelerator - Uitdagingen voor start-ups:

 

1. Every Single Drop

De VN omschrijft waterschaarste als een van de grootste problemen waarmee heel wat gemeenschappen en de wereld in de 21ste eeuw worden geconfronteerd. Hoe kunnen we stroomgebieden beter beschermen, de toegang tot water verbeteren en waterverspilling tegengaan?

2. Smart Agriculture

De landbouwwetenschap evolueert snel en heeft een aanzienlijke impact op de oogst, de overlevingskansen van gewassen en bijgevolg de economie van heel wat landen. Veel telers hebben echter geen toegang tot die technologie. Hoe kunnen we de kloof tussen technologische vooruitgang en toegang tot die technologie overbruggen. Hoe kunnen we voorkomen dat gewassen door ziekten en ongedierte worden aangetast? Hoe kunnen we technologie inzetten om ervoor te zorgen dat er bij het sorteren van moutgerst niets verloren gaat?

3. Close The Loop

In de toekomst zal een circulaire economie noodzakelijk zijn om voor iedereen langdurige en duurzame waarde te creëren. Welke groenere alternatieven bestaan er voor verpakkingen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat afval efficiënter ingezameld en gerecycleerd wordt in ontwikkelingslanden?

4. The Future of Brewing

We zijn ervan overtuigd dat nieuwe technolgie en innovatie het brouwproces in de toekomst aanzienlijk zullen veranderen. Hoe kunnen we in de verschillende fases van het brouwproces technologie inzetten om de efficiëntie te verhogen en de hoeveelheid afval te verminderen?

5. Carbon Action 

Bedrijven moeten proactiever werk maken van het terugdringen van hun broeikasgasemissies. Welke geavanceerde oplossingen op het vlak van hernieuwbare energie bestaan er voor boerderijen, hoe kan technologie gebruikt worden om het energieverbruik op te volgen en de efficiëntie te verhogen en welke nieuwe oplossingen zijn er om CO2 uit de atmosfeer te halen?

6. Safer & Greener Logistics

De transportsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen, vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen. Hoe kan slimme, veilige en brandstofzuinige logistiek de voetafdruk van de toeleveringsketen helpen verkleinen?

7. Responsible Sourcing 

Vasthouden aan hoge ethische waarden is altijd de beste aanpak en zorgt voor een betere en veiligere wereld. Hoe kunnen we ingewikkelde toeleveringsketens transparanter maken en welke schaalbare oplossingen bestaan er om bedrijven ertoe aan te zetten op een meer verantwoorde manier in te kopen?

8. Empowering Small Business

AB InBev werkt elk jaar samen met miljoenen kleine ondernemingen in onze toeleveringsketen. Hoe kunnen we op een efficiënte manier kennis verspreiden en technologie delen? Hoe kunnen we de economische productiviteit verhogen door middel van digitale opleidingen en financiële inclusie?

9. Waste To Wellbeing

De voedselvoorziening en de manier waarop we wereldwijd consumeren zijn niet duurzaam. Kunnen de miljoenen tonnen aan bijproducten van graan en gist een nieuwe bestemming krijgen en gebruikt worden om hongerigen te helpen voeden?

10. All Hands

We zijn met 200 000 medewerkers en willen het verschil maken. Hoe kan AB InBev de werkomgeving verbeteren zodat er meer aandacht gaat naar een efficiëntere aanpak op het vlak van recyclage, waterbehoud en reizen?

 

De inschrijvingen worden afgesloten op 14 september 2018 om middernacht Pacific Standard Time. U wil meer informatie over het programma of u wenst zich in te schrijven? Ga dan naar www.100accelerator.com.

Like ons @ www.facebook.com/ab-inbev

Volg ons @ www.twitter.com/abinbevnews

Duurzaamheid