bgbg
swoosh

Het milieu

Bier, een natuurproduct

Onze bieren zijn gebaseerd op natuurlijke ingrediënten, we gebruiken zuiver water in het brouwproces, en we verpakken en verdelen onze producten zodat consumenten over de hele wereld ervan kunnen genieten. Naast efficiënt te zijn en afval te vermijden, wat een belangrijk deel uitmaakt van onze cultuur, moeten we ook meegaan met de wereld rondom ons en ons steentje bijdragen om gezamenlijke uitdagingen zoals klimaatverandering aan te gaan.

De duurzaamheid van onze activiteiten en de duurzaamheid van het milieu gaan hand in hand. In de praktijk betekent dit dat we de natuurlijke rijkdommen zo efficiënt mogelijk willen gebruiken, zoals het water waarmee we onze bieren brouwen. We recycleren ook onze bij- en afvalproducten en gaan de gezamenlijke uitdagingen aan voor de toekomst, zoals de klimaatwijziging, door onze koolstofvoetafdruk te verminderen. We werken elke dag aan het behalen van onze hoge milieudoelstellingen en het zo diep mogelijk inbedden van onze milieuprocessen in ons bedrijf.

Onze doelstellingen
 

In juni 2013 engageerde AB InBev zich op Wereldmilieudag om zeven wereldwijde doelstellingen na te streven die inspelen op de belangrijkste milieuprioriteiten van het bedrijf. In 2014 kondigde het bedrijf een achtste doelstelling aan met betrekking tot de logistieke activiteiten.

 

AB InBev streeft ernaar om de doelstellingen, die in 24 landen gedeeld worden, tegen eind 2017 te realiseren.

> In samenwerking met lokale stakeholders de waterrisico’s en het waterbeheer verbeteren in al onze belangrijkste regio’s waar gerst verbouwd wordt.

> In samenwerking met lokale stakeholders maatregelen nemen voor de bescherming van stroomgebieden bij al onze faciliteiten die zich in de belangrijkste regio’s in Argentinië, Bolivia, Brazilië, China, Mexico, Peru en de VS bevinden.

> Het wereldwijde waterverbruik verminderen tot een toonaangevende 3,2 hectoliter water per hectoliter productie, wat overeenkomt met ongeveer 5 400 olympische zwembaden.

> De wereldwijde broeikasgasemissies per hectoliter productie met 10% verminderen, en een daling met 15% per hectoliter realiseren in China.

> Het wereldwijde energieverbruik per hectoliter productie verminderen met 10%, wat overeenkomt met de hoeveelheid elektriciteit die men nodig heeft om een kwart miljoen voetbalwedstrijden te verlichten.

> Het verpakkingsmateriaal met 100 000 ton verminderen, wat overeenkomt met het gewicht van ongeveer een kwart miljard volle blikjes bier.

> De jaarlijkse aankoop van milieuvriendelijke koelinstallaties brengen op een wereldwijd gemiddelde van 70%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 > Het terugdringen van CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten wereldwijd met 15%.                                                                                                                                                                                                                      

Ook in 2013 droeg de Belgische organisatie bij tot het behalen van de ambitieuze wereldwijde milieudoelstellingen tegen eind 2017. In België werden in 2013 de volgende milieuprestaties gerealiseerd (in vergelijking met 2012):

> Het waterverbruik binnen de Belgische activiteiten daalde met 5,5%.

> Het energieverbruik per hectoliter daalde met 4,8%.

> CO2-uitstoot per hectoliter daalde met 7,0%.

> Het recyclagepercentage van vaste afval- en bijproducten nam toe tot 99,6%.

 

Voor meer informatie over onze wereldwijde milieudoelstellingen klik hier.  

 

Lean and Green 2013

 

  

AB InBev mag zich vanaf 2013 tot de eerste "Lean and Green"-gecertificeerde bedrijven in België rekenen. De eerste uitdaging van het "Lean and Green"-initiatief, gefaciliteerd door het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL), bestond erin een plan van aanpak op te stellen om de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten in België voor minstens 20% te reduceren over een periode van 5 jaar. Dankzij AB InBev's ingediende plan van aanpak dat een reductie van maar liefst 25% van de CO2-uitstoot ambieert, is voor het bedrijf de eerste stap gezet in dit uitdagende project. Het betrekken van de gehele logistieke keten staat hierbij centraal: het is essentieel om samen te werken met klanten, toeleveranciers en transporteurs, om de beoogde doelstellingen te behalen, die volledig kaderen in de droom van de brouwer om het Beste Bierbedrijf te zijn dat Mensen Samenbrengt voor een Betere Wereld.

 

Meer informatie over het “Lean and Green” project vindt u op de website van het Vlaams Instituut voor de Logistiek.


Anheuser-Busch InBev © 2019