bgbg
swoosh

InBev Belgium kondigt een investering aan van 20 miljoen euro in de brouwerij van Jupille

De investering betreft de bouw van een nieuw complex dat de helderbierkelder en filtratie zal huisvesten op de site van Ile-en-Meuse

Jupille - 10.10.2012

InBev Belgium bereidt zich voor op een investering van ongeveer 20 miljoen euro op de site van Jupille voor het optimaliseren van zijn installatie. De site van Ile-en-Meuse zal daardoor binnenkort beschikken over een nieuw complex voor de helderbierkelder en de filtratie. Deze aanzienlijke investering draagt bovendien bij aan het welzijn van de werknemers.

InBev Belgium bevestigt zijn ambitie om ongeveer 20 miljoen euro te investeren in de brouwerij van Jupille en toont hiermee opnieuw het belang aan van deze site voor de groep AB InBev. De installaties uit de rue de Visé voor de helderbierkelder en de filtratie zullen worden verplaatst en gemoderniseerd. De gemoderniseerde installaties krijgen daarna een plaats op dezelfde site als de brouwerij van Jupille, gelegen in Ile-en-Meuse.

Door gebruik te maken van de laatste brouwtechnologieën zal dit project toelaten de productie van de site van Jupille te optimaliseren en te rationaliseren. Voor de medewerkers van de brouwerij zal deze belangrijke investering ook gelijk staan met een groter welzijn op het werk.
Het project wordt momenteel nog in detail onderzocht en zal daarna worden uitgevoerd. De werken zouden eind 2012 moeten starten, zodat de nieuwe installaties operationeel kunnen zijn tegen begin 2015.

De investering houdt in dat enkele gebouwen in de rue de Visé buiten gebruik zullen gesteld worden. Zich bewust van het belang van deze investering, zowel voor de onderneming, als voor het Luikse bassin en de wijk Jupille, wenst de Luikse overheid het project te ondersteunen. Zij bestuderen een mogelijke herbestemming van de verouderde gebouwen en de herorganisatie van de activiteitenzone van Jupille / Droixhe waar de productiesite is gelegen.

Zo voert het Agentschap voor Economische Ontwikkeling van de Provincie Luik (SPI) op verzoek van de stad Luik, haar burgemeester Willy Demeyer en schepen Maggy Yerna, en de Waalse Minister voor Economie Jean-Claude Marcourt, een studie uit over de totale reconversie van de gebouwen en de betrokken industriezone. Deze studie betreft ook de herontwikkelig van de rue de la Visé, het kruispunt tussen de rue Charlemagne en de Place de Meuse inbegrepen.


Anheuser-Busch InBev © 2018