bgbg
swoosh

Vrijwillige gedeeltelijke terugroeping van groene Stella Artois flessen

Geen impact op de in België gebruikelijke bruine Stella Artois flesjes

Brussel - 02.04.2018

Stella Artois heeft vandaag een vrijwillige terugroeping aangekondigd van een beperkt aantal groene Stella Artois flesjes van 33 centiliter die stukjes glas kunnen bevatten. Vanaf dinsdagmorgen kunnen onze consumenten en onze klanten de codes nakijken op de website stellaartoischeck.expertinquiry.com.

Kwaliteit is onze hoogste prioriteit. Deze vrijwillige terugroeping is een voorzorgsmaatregel om de veiligheid van de consumenten te blijven garanderen en heeft alleen impact op de groene Stella Artois flesjes van 33 cl, met een houdbaarheidsdatum zoals hieronder aangegeven. Ze is beperkt tot bepaalde flessen afkomstig van een externe partij, de glasproducent, die slechts een fractie van de niet-herbruikbare groene Stella Artois flesjes produceert. Deze terugroeping heeft geen impact op de in België gebruikelijke bruine Stella Artois flesjes. De terugroeping heeft slechts impact op minder dan 0,08% van alle jaarlijks in België verkochte glazen flesjes Stella Artois. Dit is vertegenwoordigt minder dan het volume van een standaard vrachtwagen, en het aantal effectief betrokken flesjes zal nog veel minder zijn dan dit volume.

De stock bij distributeurs en grootwarenhuizen werd reeds geblokkeerd en het product werd uit de rekken gehaald.

Deze terugroeping komt er na de ontdekking van afwijkingen in de glazen verpakking van de 33 centiliter flesjes die ervoor kan zorgen dat kleine stukjes glas loskomen en mogelijks in het bier zouden kunnen vallen. De potentieel betrokken flesjes werden vervaardigd bij een van de vele externe producenten die ons voorzien van niet-herbruikbare groene flessen.

Deze terugroepactie heeft geen impact op de bruine Stella Artois flesjes, die in België gebruikelijk zijn. De producten die in België onder deze terugroeping vallen zijn groene Stella Artois flesjes, met een houdbaarheidsdatum die valt binnen de hieronder vermelde reeks. De codes kunnen worden teruggevonden op het zwarte label achteraan van de groene Stella Artois flesjes van 33 centiliter. In bijlage vindt u foto’s die exact tonen waar de productiecodes staan. In België worden deze flesjes verkocht via Delhaize winkels en via een zeer beperkt aantal cafés en restaurants die groene flesjes serveren. Het Belgische Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, het FAVV, werd geïnformeerd.

In de EU werd eveneens de beslissing genomen om vrijwillig ook een zeer beperkt aantal groene Stella Artois flesjes van 33 centiliter terug te roepen in Nederland en Spanje, waar Stella Artois zelf opereert. Hoewel de getroffen voorraad extreem beperkt is, werd de geimpacteerde Stella Artois bier batch gedistribueerd over Europa, met mogelijke gevolgen in EU-lidstaten: Malta, Cyprus, Griekenland, Portugal, Ȋle de la Réunion en Polen. Er werd contact opgenomen met export partners in deze landen om voorzorgsmaatregelen te nemen.

“De veiligheid van onze consumenten is onze topprioriteit. We roepen uit voorzorg het zeer beperkt aantal potentieel betrokken groene Stella Artois flesjes terug,” zegt Jean Jacques Velkeniers, AB InBev president West-Europa. “Deze terugroeping heeft geen impact op de bruine Stella Artois flesjes, die in België gebruikelijk zijn. De groene zijn voornamelijk bestemd voor export. Ons team van technische experts heeft er samen met de externe glasleverancier heel hard aan gewerkt om de verpakkingsfout aan te pakken.”

Consumenten en klanten die wensen te weten of de groene flesjes van Stella Artois van 33 cl die zij bezitten betrokken zijn, kunnen de lijst met codes hieronder vinden en kunnen de codes van de betrokken loten checken.

Vanaf dinsdagmorgen kunnen onze consumenten en onze klanten de codes nakijken op de website stellaartoischeck.expertinquiry.com. Daar kunnen ze meer informatie vinden die het mogelijk zal maken potentieel betrokken verpakkingen te identificeren. Consumenten kunnen eveneens de klantendienst bellen op 070/222.919 voor meer informatie.

Consumenten wordt aangeraden het bier niet te drinken noch anderen toe te staan het bier te drinken. Nuttig het potentieel-betrokken product niet en breng het terug naar uw Delhaize winkelpunt. De terugbetaling van elk betrokken product wordt gegarandeerd.

Horeca uitbaters die potentieel-betrokken flesje bier bezitten die onzer deze terugroepactie vallen kunnen de flesjes retourneren volgens de gebruikelijke procedure voor lege, herbruikbare flessen. Zij kunnen voor vragen terecht op het nummer: 02 /200.60.50


Anheuser-Busch InBev © 2018