AB InBev stapt in Green Deal Brouwers

AB InBev stapt in Green Deal Brouwers

Green Deal Brouwers zet in op duurzamer watergebruik bij het brouwen van bier

Brussel, 6 september 2018 - Vlak voor de start van het Belgian Beer Weekend ondertekenen AB InBev en 8 andere Belgische brouwers met minister Schauvliege, Fevia Vlaanderen, de Belgische Brouwers en Vlakwa de Green Deal Brouwers. Daarmee engageren de brouwers zich om het watergebruik bij het brouwen van bier te verminderen tegen 2022.

9 brouwerijen engageren zich
Water, mout, hop en gist: dat zijn de 4 traditionele hoofdingrediënten van een lekker Belgisch biertje. Bij het volledige brouwproces wordt echter veel meer water verbruikt dan enkel het water dat in het bier terecht komt. De ondertekenaars van de Green Deel Brouwers engageren zich nu samen om dat waterverbruik te beperken. Bedoeling is om duurzamer te brouwen door met concrete initiatieven het waterverbruik per liter geproduceerd bier te verminderen tegen 2022.

Vlaams Minister Schauvliege ondertekent de deal voor de Vlaamse Overheid samen met sectororganisaties en mede-initiatiefnemers Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen (federatie van de Vlaamse voedingsindustrie) en de brouwerijen. AB InBev en acht andere brouwerijen engageren zich in dit project. Zij namen in het verleden reeds op eigen initiatief succesvolle maatregelen om hun waterverbruik te verduurzamen.

Green Deal partnerships

De Green Deals zijn een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. De Green Deal Brouwers is de derde in rij die wordt opgestart, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en de Green Deal Circulair Aankopen.

Engagement van AB InBev

Ook AB InBev zet in op schoon water. De brouwer heeft ter zake al heel wat maatregelen genomen. Schoner water is immers één van de streefdoelen die AB InBev begin dit jaar naar voor schoof. Onder het motto ‘meten is weten’ moet  tegen 2025 in alle hoge risicogebieden de beschikbaarheid van water en de waterkwaliteit op een meetbare manier verbeterd zijn.  

Ook tijdens het brouwproces hecht de brouwer zeer veel belang aan het duurzaam omgaan met water. Door maximale waterefficiëntie wordt de hoeveelheid water dat na zuivering voor geloosd tot een minimum beperkt. Tijdens de extreme droogte afgelopen zomer sprong AB InBev de Leuvense groendienst bij. Het gezuiverde afvalwater werd gratis ter beschikking gesteld voor het onderhoud van Leuvens’ openbare groen. Bij Stella Artois loopt bovendien de humanitaire campagne ‘Buy A Lady A Drink’, waar men via de verkoop van de typische Stellaglazen geld wil inzamelen voor watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Zonder water zou er geen brouwer zijn, dus als leidinggevend brouwer wil AB InBev zich inzetten voor een gezond waterbeheer.

Voor meer informatie over de Green Deal Brouwers: https://www.lne.be/green-deal-brouwers

Duurzaamheid